อบรม

Digital Trade and Future Commerce Policy Workshop

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิท-19 นานาประเทศทั่วโลกจึงต้องออกมาตรการล็อคดาวน์และควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จากมาตรการป้องกันดังกล่าวส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่ (massive supply) ในขณะเดียวกันทั่วโลกต้องปรับตัวสู่การเป็นยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการเข้าสู่ระบบการค้าอีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปได้ แต่เนื่องจากกฎระเบียบหรือข้อบังคับในปัจจุบันมีความล้าหลังและยังไม่ครอบคลุมการใช้งานการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งสวนทางกับปริมาณการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแต่จะปรับตัวสูงขึ้นจากการปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ในการนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานโยบายระเบียบการค้าการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล อันจะเป็นการรองรับการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยนช์ต่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินการค้าดิจิทัลต่อไปในอนาคต จึงได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรม Digital Trade and Future Commerce Policy Workshop เพื่ออบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบการค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนานโยบายเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคการค้าต่อไปในอนาคต

Digital Trade and Future Commerce Policy Workshop

calendar 18 - 20 พฤษภาคม 2564

time 13:00 - 16:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 5126

calendar 18 - - 20 พฤษภาคม 2564

time 13:00 - 16:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top