ประชุม/สัมมนา

งานสัมมนาออนไลน์ (webinar) “ผลักดันธุรกิจ E-commerce ไทยไปไกลระดับโลกด้วย ADR”

งานสัมมนาออนไลน์ (webinar) “ผลักดันธุรกิจ E-commerce ไทยไปไกลระดับโลกด้วย ADR”

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ทางโปรแกรม Zoom

ผลักดันธุรกิจ E-commerce ไทย ไปไกลระดับโลกด้วย ADR

 

เปลี่ยนการซื้อขายและธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเรื่องง่าย

ลดข้อจำกัด ขจัดข้อพิพาทอย่างมืออาชีพ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจ e-commerce มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก

ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถใช้แพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์หรือ ODR ได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ e-commerce หรือนำไปใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขายในชีวิตประจำวันได้

 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มากความสามารถ

ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม, อนุญาโตตุลาการของ THAC

คุณภัชชา ธำรงอาจจริยกุล

นักวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

คุณวรวุฒิ สายบัว

เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย(THECA),

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้นิสต้า จำกัด

 

ดำเนินรายการโดย

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,

ผู้ประนอมของ THAC

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เวลา 14.00-16.00 น.

ผ่านทางออนไลน์ (Webinar)

ลงทะเบียนได้ที่ https://event-booking.thac.or.th/th/event/ecommerce/s1

งานสัมมนาออนไลน์ (webinar) “ผลักดันธุรกิจ E-commerce ไทยไปไกลระดับโลกด้วย ADR”

calendar 10 พฤษภาคม 2566

time 14:00 - 16:30 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 684

calendar - 10 พฤษภาคม 2566

time 14:00 - 16:30 น.

เอกสารดาวน์โหลด

Top