ประชุม/สัมมนา

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว
  2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สถาบันจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยโครงการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 80 คน

 

เอกสารประกอบ

  • กำหนดการ
  • เอกสารประกอบการพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมจันทรา จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นางสาวณิชกานต์ อินคง และ นางสาวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ :  0 2216 1894-7  ต่อ 184 และ 186
Email: nitchakan@itd.or.th หรือ itd_researchforum@itd.or.th

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

calendar 10 กันยายน 2563

time 09:00 - 12:00 น.

loation โรงแรมจันทรา สระแก้ว

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 533

calendar - 10 กันยายน 2563

time 09:00 - 12:00 น.

loation โรงแรมจันทรา สระแก้ว

เอกสารดาวน์โหลด

Top