ประชุม/สัมมนา

Launch of the Trade and Development Report 2021 – From Recovery to Resilience: The Development Dimension

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้มีกำหนดจัดกิจกรรม เปิดตัวรายงานว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2021 หรือ Launch of the Trade and Development Report 2021 – From Recovery to Resilience: The Development Dimension ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร Mr. Richard Kozul-Wright ผู้อำนวยการกองโลกาภิวัฒน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา UNCTAD และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Launch of the Trade and Development Report 2021 – From Recovery to Resilience: The Development Dimension

calendar 15 กันยายน 2564

time 13:30 - 15:30 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 975

calendar - 15 กันยายน 2564

time 13:30 - 15:30 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top