อบรม

The Asia- Pacific Workshop on UNCTAD’s Phase 3 of IIA Reform: Improving

 

การจัดเสวนาวิชาการนานาชาติ และการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “The Asia-Pacific Workshop on UNCTAD’s Phase 3 of International Investment Agreement (IIA) Reform: Improving Investment Policy Coherence and Synergies” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการปฏิรูปความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน (International Investment Agreements – IIAs) ตามแนวทางของ UNCTAD (UNCTAD’s Road Map for IIA Reform)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุนดังกล่าว จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ และการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “The Asia-Pacific Workshop on UNCTAD’s Phase 3 of International Investment Agreement (IIA) Reform: Improving Investment Policy Coherence and Synergies” ขึ้นในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2564  ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex

The Asia- Pacific Workshop on UNCTAD’s Phase 3 of IIA Reform: Improving

calendar 28 - 30 เมษายน 2564

time 13:00 - 16:00 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 657

calendar 28 - - 30 เมษายน 2564

time 13:00 - 16:00 น.

loation สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การหมาชน) : สคพ. -ITD

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

International Institute for Trade and Development

+66 (0) 2216 1894-7

info@itd.or.th

https://www.itd.or.th

Top