ประชุม/สัมมนา

The International Seminar on “The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2022: Investment Trends and Investment Policy Developments in Recovery from the COVID-19 Pandemic”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ( UNCTAD ) มีกำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2022: Investment Trends and Investment Policy Developments in Recovery from the COVID-19 Pandemic” ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการลงทุนของโลก แนวทางการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านการลงทุนของประเทศไทย และในภูมิภาค สำหรับรายงาน WIR ในปี 2022 นี้ ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญด้านการลงทุนต่าง ๆ อาทิ การทบทวนการพัฒนานโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ การปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศและการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรองรับแนวโน้มการลงทุนของโลกและเป็นแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายเพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศ ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงภายหลังจากการแพร่ระบาดของการระบาดโควิด-19 รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศกำลังพัฒนาในการดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นองค์รวมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยคลิก https://forms.gle/RqEwSfrp2Krt1PZW9 หรือสแกน QR Code

 

The International Seminar on “The Key Findings of UNCTAD World Investment Report (WIR) 2022: Investment Trends and Investment Policy Developments in Recovery from the COVID-19 Pandemic”

calendar 27 กรกฎาคม 2565

time 14:00 - 16:00 น.

loation Online

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
view 806

calendar - 27 กรกฎาคม 2565

time 14:00 - 16:00 น.

loation Online

ติดต่อผู้จัดกิจกรรม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

0 2215 1894

https://www.itd.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

Top