ประชุม/สัมมนา

กิจกรรมการประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023”

รายละเอียดกิจกรรมการประกวด

ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023″

ขยายเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงานถึงวันที่ 21 เมษายน 2566

                                                 

 

คุณพร้อมแค่ไหนที่จะโดดเด่นในโลกออนไลน์ ? เข้ามาเติมฝันในการอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่กับเรา เพียงสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ITD NEXT: The Smart ASEAN Influencer Contest 2023 ท่านจะได้พบกับอินฟลูเอนเซอร์และยูทูปเบอร์ชื่อดัง พี่เอ็ด 7 วิ (เจ้าของเพจพี่อ็ด 7 วิ) โปรดิวเซอร์ยุง (อตีดโปรดิวเซอร์มือทอง GMM GRAMMY) หมู ชยนพ บุญประกอบ (ผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังค่าย GDH) ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน (พิธีกรชื่อดัง) และอีกหลายๆท่าน ที่พร้อมจะให้ความรู้และจุดประกายความเป็นดาวเด่นในตัวคุณ..

 

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

 

2. กำหนดการกิจกรรมการประกวด

  1. ส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
  2. ส่งผลงานรอบคัดเลือกได้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566
  3. ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
  4. เข้ารับการอบรมกับ ITD ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
  5. ส่งผลงานรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่14 – 31 พฤษภาคม 2566
  6. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
  7. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

3. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

3.1 นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี (พิจารณาอายุ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3.2 เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย

3.3 รับสมัครเป็นประเภทบุคคลเท่านั้น

 

4. รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด

รอบที่ 1  รอบคัดเลือก (คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน)

หลักฐานการสมัคร (ให้นำส่งหลักฐานการสมัครรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)

(1) ใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.itd.or.th

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิในผลงานส่งเข้าประกวด

(4) หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้เข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก คลิปวิดีโอ 2 คลิป ดังนี้

(1) คลิปแนะนำตัวผู้สมัคร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว ไม่เกิน 2 นาที ผู้สมัครต้องแนะนำประวัติส่วนตัว อาทิ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา การทำงาน โดยต้องถ่ายให้เห็นผู้สมัครแบบเต็มตัวและเห็นใบหน้าชัดเจน

(2) คลิปวิดีโอผลงาน ภาษาไทย ในหัวข้อ “การค้าในโลกยุคหลัง Covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ” ความยาว ไม่เกิน 3 นาที ความละเอียด Full HD (1,920×1,080 pixels) โดยในคลิปต้องมีคำโปรยแนะนำคลิป (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้ายคลิป (End credit)  สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต (อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic เป็นต้น)

กำนดการและวิธีการส่งหลักฐานและผลงาน

(1) ส่งหลักฐานการสมัคร จัดส่งรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th

(2) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th โดยคลิปวิดีโอส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 2  รอบรองชนะเลิศ

เข้ารับการอบรม เข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นเวลา  1 วัน รายละเอียดการอบรมดังนี้

ภาคเช้า    อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ITD และความรู้เกี่ยวกับการในยุคค้าดิจิทัล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวดในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ

ภาคบ่าย    อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่อง เทคนิคในการนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล ให้น่าสนใจไม่ตกเทรนด์ และการสร้าง Content Online

 

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบรองชนะเลิศ  คลิปวิดีโอ 1 คลิป ดังนี้

(1) ผู้เข้าประกวดต้องใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม พร้อมทั้งเลือกบทความวิชาการ (ตามที่ ITD กำหนด) จำนวน 1 บทความ นำมาตีความและผลิตเป็นผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ITD กับการค้าระหว่างประเทศในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ”

(2) วิดีโอผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำโปรยแนะนำ (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้าย
(End credit)

(3) ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

(4) วิดีโอผลงาน มีความยาว 1-3 นาที และต้องมีความละเอียดไฟล์แบบ Full HD (1,920×1,080 pixels) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) itdnext@itd.or.th โดยจัดส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

 

หมายเหตุ: 1. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการอบรม เป็นเวลา 1 วันเต็ม จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

2. ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน ต้องเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัลตามกำหนดการที่กำหนด และหากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมงานได้ กรณีไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถเข้าร่วมงานผ่านช่องทาง Online ที่สถาบันจัดไว้ให้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุผลที่ให้สถาบันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

รอบที่ 3   รอบชิงชนะเลิศ

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องขึ้นนำเสนอ (Present) ผลงานวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ
รองชนะเลิศ (รอบที่ 2) ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที (หมายเหตุ: สถานที่จัดการแข่งขัน ITD จะกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ ITD  (https://www.itd.or.th/ และ https://www.facebook.com/itd.th )

 

5. รางวัล (ไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

 

5.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

(1) เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

(2) ประกาศนียบัตร

 

5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

จำนวน 1 รางวัล

(1) เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท

(2) ประกาศนียบัตร

 

5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จำนวน 1 รางวัล

(1) เงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

(2) ประกาศนียบัตร

 

5.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

จำนวน 1 รางวัล

(1) เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

(2) ประกาศนียบัตร

 

5.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4

จำนวน 1 รางวัล        

(1) เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

(2) ประกาศนียบัตร

 

5.6 สิทธิพิเศษอื่น ๆ

ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ร่วมงานกับ ITD พร้อมรับค่าตอบแทนมูลค่ารวม 50,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 5 งวด งวดละ 10,000 บาท) โดยต้องร่วมเป็นตัวแทนของ ITD ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของ ITD ผ่านช่องทางสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ Influencer ปฏิบัติงานอื่นๆ เงื่อนไขตามที่ ITD กำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ชนะเลิศมีเหตุให้ไม่สามารถร่วมงานกับ ITD ได้ ITD ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในอันดับอื่น ๆ ต่อไป

 

6. ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

https://drive.google.com/drive/folders/1t9S1Y0-5vLu_lqLNoFuiYrlzHmb2TK6b

 

7.  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนิโลบล ปางลิลาศ  E-mail: itdnext@itd.or.th

โทรศัพท์: 02-216-1894 ต่อ 137 หรือ 065-056-2954

กิจกรรมการประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023”

calendar 5 มกราคม 2566 - 21 เมษายน 2566

time 08:00 - 17:00 น.

กิจกรรมนี้ได้ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว
itd-logo-detail
เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม
International Institute For Trade And Development
Top